zuurgraad

mijn nog kale moestuingrond

Wil de groente en fruit goed groeien in je moestuin is het belangrijk dat de basis goed is. Kortom: de grond van de moestuin moet mooi in evenwicht zijn. Voor een goede groei zijn voedingsstoffen, mineralen, spoorelementen

de zuurgraad

De zuurgraad van de grond is belangrijk. De opname van veel voedingsstoffen is afhankelijk van de pH waarde. De meeste planten groeien het best bij een pH tussen 5 en 6.5, maar sommige planten willen graag een pH-waarde van 4-4.5.

Lage pH-waarden geven een zuur milieu aan, hogere waarden een basisch (ofwel alkalisch) milieu. De zuurgraad van iedere grond is verschillend. Zandgrond heeft een lage waarde, zo ongeveer 5,5-6.0, kleigrond is beter neutraal tot basisch : 7-7,5. Voor het goed functioneren van het bodemleven moet de pH zeker boven 4,8 liggen…

Zoals gezegd: de pH beïnvloedt het bodemleven en de huishouding van voedingstoffen in de grond. Is de pH te laag, dan komen er meer sporenelementen, zware metalen en fosfaat in het bodemwater voor. Bij een te hoge pH, kan gebrek aan mangaan-, ijzer-, borium-, zink- en koper komen.

te veel of te weinig

Is je grond de zuurgraad niet in orde dan kun je hier iets aan doen. Is de grond te zuur, dan kun je dit langzaam veranderen. Je kunt er vooral groente op kweken die van deze grond houden. Is de grond niet zuur genoeg, moet de pH omhoog, dan kun je daar makkelijker wat aan doen.
*Je kunt puur kalk strooien, dit is een harde kalk wat erg traag uiteen valt. Dit kun je het beste in het najaar strooien.
*Je kunt kalk uit een kalkgroeve strooien. Dit bestaat uit skeletten van fossiele algen en het is een zachte kalk die snel oplost en het hele jaar gestrooid kan worden
*Je kunt een zeealgenkalk gebruiken, dit wordt gemaakt van skeletten van zeedieren en is ook rijk aan mineralen en sporenelementen. Dit is achte kalk en kan het hele jaar gebruikt worden.
*Je kunt houtas strooien, dat je over hebt uit de vuurkorf of de kachel. Er zitten veel voordelen aan, welk je op het blog van velt kunt nalezen.

Al met al is het belangrijk om je grond steeds voeding te geven en aan te vullen met materiaal van planten. In principe voedt de grond zichzelf. Het is wel zo dat alle planten voedingsstoffen uit de grond trekken. Om de grond aan te vullen is het belangrijk om bijvoorbeeld te mulchen, compost toe te voegen, groenbemesting toepassen of het gebruik van vloeibare bemesting. Interessant allemaal, maar later daarover meer.

Ik heb mijn tuingrond getest met de ph indicator van wiltfang, op deze pagina vind je ook een handleiding hoe je dit moet aanpakken. Ik ben blij dat mijn grond gewoon precies de juiste pH waarde heeft. Daar hoef ik niet aan te doen!

zuurgraad

de stappen om de zuurgrond te bepalen

zuurgraad